Liitumine

Eesti Reservväelaste Pärnu Laskespordiklubiga (SRA Pärnu) liitumiseks täitke allolev vorm.

Klubi juhatus vaatab avalduse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul ning võtab vastu otsuse. Lisaküsimuste korral võetakse ühendust.

NB! Avaldust pole mõtet saata isikul, kelle suhtes on hetkel kehtiva Relvaseaduse alusel relvaloa saamist välistavad asjaolud. Liikmeks võtmisest keeldumise korral ei võta juhatus uut avaldust menetlusse enne 1 aasta möödumist välistava otsuse tegemisest.

[[[["field7","contains_not","Tere, soovin liituda SRA P\u00e4rnu Laskespordiklubiga. Olen n\u00f5us oma isikuandmete t\u00f6\u00f6tlemisega Eesti Vabariigi seadustega s\u00e4testatud korras. Olen tutvunud klubi p\u00f5hikirjaga ( http:\/\/sra.ee\/pohikiri ) ning kohustun t\u00e4itma selles s\u00e4testatud reegleid."]],[["set_value",null,"Tere, soovin liituda SRA P\u00e4rnu Laskespordiklubiga. Olen n\u00f5us oma isikuandmete t\u00f6\u00f6tlemisega Eesti Vabariigi seadustega s\u00e4testatud korras. Olen tutvunud klubi p\u00f5hikirjaga ( http:\/\/sra.ee\/pohikiri ) ning kohustun t\u00e4itma selles s\u00e4testatud reegleid.",null,"field7"]],"and"]]
1
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Telefon
Aadress
Olen kaitseliitlane
Oman relvaluba
Lisainfo
0 /
Previous
Next
Menu